InFamous

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn giữa là một anh hùng hay một nhân vật phản diện trong cuộc phiêu lưu này dựa trên Playstation mới 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình đầu tiên để học cách sử dụng tất cả các quyền hạn của bạn.