Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

The Young Indiana Jones có để có được tất cả những viên kim cương và chìa khóa để di chuyển từ màn hình.