Indiana Jones

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

The Young Indiana Jones có để có được tất cả những viên kim cương và chìa khóa để di chuyển từ màn hình.