Indestructocopter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy như nhiều máy bay trực thăng như bạn có thể. Mục tiêu và bắn bằng cách sử dụng chuột, lưu ý tốc độ của máy bay để thả các tên lửa và tiếp cận họ khi họ nổ.