Incursion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục tất cả các vương quốc chiến đấu quân đội của họ. Tạo nhiều quân lính với vàng bạn nhận được từ trận thắng.