Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cha mẹ của bạn sẽ đến thăm căn hộ của bạn và sáng chủ nhật, chọn lên tất cả mọi thứ. Các tay cho bạn biết nơi để đặt nhưng vội vàng ngày càng phức tạp.