incriminati 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cha mẹ của bạn sẽ đến thăm căn hộ của bạn và sáng chủ nhật, chọn lên tất cả mọi thứ. Các tay cho bạn biết nơi để đặt nhưng vội vàng ngày càng phức tạp.