Inca Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các khối để đặt chúng vào đúng vị trí và đúng cách. Kéo chuột để đẩy các mảnh theo hướng bạn muốn.