Imperator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục thế giới và trở thành hoàng đế trong phong cách rủi ro chiến lược trò chơi này. Đối đầu với đội quân đối phương để invador mỗi vương quốc.