Impact Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển chuột để đặt các quả bóng màu vào lỗ của mình, bạn có 90 giây trong mỗi cấp độ để có được nó. Nếu bạn đặt một trong bảng sai, bạn sẽ quay lại trang web một lần nữa.