ikoncity sudoku

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các sở thích mà đã thay thế các câu đố ô chữ cổ điển hoặc tìm kiếm lời. Nhấn vào số bạn muốn đặt và đặt nó trong hộp, bạn nghĩ rằng, nếu đúng sẽ vàng và nếu nó không phải là màu đỏ.