ikoncity hockey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành bảng hockey cạnh tranh với máy tính của bạn. Ghi bàn và có được thêm điểm bằng cách thu thập các ngôi sao xuất hiện trên màn hình.