Ignition

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái lỗi với các phím mũi tên để vuông một, làm cho nó càng nhanh như bạn có thể là bạn có một giới hạn phút. Thử nghiệm đầu tiên vào Hướng dẫn để tìm hiểu để chơi.