Iced Mania Tycoon 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho doanh nghiệp của bạn thành công bán nước chanh đứng đặt xung quanh thị trấn, mua nguyên liệu, quản lý giá cả, xin vui lòng nhận được công khai và kiếm tiền và giữ khách hàng hạnh phúc.