Ice Rush

Đang tải trò chơi...
Nhiệm vụ của bạn là tìm ra ẩn gói ở Bắc Cực và trở về căn cứ, xem ra cho cảnh sát đuổi theo bạn.