Ice Cream Frenzy 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng trong gelateria phục vụ kem được hỏi và chỗ ngồi cho họ trong các bảng tương ứng với chúng.