Ice Cream Bus

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang phụ trách phân phối kem quanh khu vực này, thực hiện chỉ sử dụng con trỏ chuột trái vào ngôi nhà nơi họ yêu cầu cho kem. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn xuất hiện xe gây cản trở mục tiêu của bạn.