Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ Galaxy kem giàu nhất chọn kính, các hương vị và đồ trang trí mà bạn yêu cầu khách hàng của bạn.