Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phục vụ Galaxy kem giàu nhất chọn kính, các hương vị và đồ trang trí mà bạn yêu cầu khách hàng của bạn.