Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp công chúa để làm sạch lâu đài cuộc hẹn cho các hoàng tử. Nhặt quần áo, quét nhà, loại bỏ bụi và cuối cùng là trang trí nhà như bạn muốn.