Ice Castle Blaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy lâu đài bằng cách sử dụng súng cao su lựa chọn sức mạnh và hướng bằng chuột. Bạn phải hoàn toàn tiêu diệt nó với số lượng đá mà bạn có.