Ice Breakout

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải đặt các rocker để các chú chim cánh cụt đi phá vỡ tất cả các khối đá, với các phím cách, bạn thay đổi vị trí chim cánh cụt.