Ice Age 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp sóc Ice Age để tìm tất cả các acorns bạn có thể trong thế giới của loài khủng long. Nhảy vào kẻ thù của bạn để tiêu diệt chúng.