I Love Traffic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tai nạn giao thông điều khiển không có đèn giao thông thay đổi màu sắc để điều này không xảy ra. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi nó sẽ khó khăn hơn để đạt được mục tiêu.