I Dont Come Peace

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tàu của bạn đã bị một tai nạn và đã rơi vào trái đất, tìm kiếm các mảnh mà bạn cần phải sửa chữa nó. Bắn người và động vật mà làm phiền bạn trong mục tiêu của bạn.