I am Godzilla

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào các vảy da của Godzilla, nhà vua không thể tranh cãi của những con quái vật, và cống hiến chính mình để chà đạp con người nhiều hơn bạn có thể, nhưng điểm tốt, mà là rất khó nắm bắt.