hyper sphere

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển quay, nhìn radar để hướng dẫn bạn. Subiendote trạm kiểm soát hoạt động trên họ, né tránh các mũi chích ngừa của súng và thu thập các tinh thể để vượt qua mức.