Hurry Up Bob

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận Bob đạt đến đỉnh dùng càng ít càng tốt. Hãy coi chừng những cạm bẫy của con đường và không được phân tâm hoặc rơi vào dung nham.