Hurdles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong 100 mét vượt rào Olympic Games, chứng minh bạn là vận động viên tốt nhất nhảy hàng rào và đạt được mục tiêu đầu tiên.