Huntloween

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vào đêm Halloween những điều kỳ lạ xảy ra trong thành phố và chỉ có ba anh hùng có thể cứu chúng ta. Thực hiện theo các bước hướng dẫn để tìm hiểu tất cả các di chuyển và có danh sách @ cho trận chiến.