Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi expand săn. không chỉ có lông sinh vật bốn chân, côn trùng acribillamos bây giờ. Tất nhiên, kích thước của một con mèo bị thiến. Hãy tưởng tượng những gì họ có thể làm nếu họ cắn bạn, vì vậy cánh, không thương xót!.