Hunters World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn trở thành thợ săn trắng tuyệt vời, nhưng không bao giờ trong cuộc sống của bạn có bạn cầm súng?. Quiet, với trò chơi này của thẩm mỹ thực hyper bạn có thể kiểm tra sự kiên nhẫn của bạn, chính xác và kỹ năng của bạn với vũ khí.