Hunted Forever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi nền tảng tuyệt vời với một nhân vật di chuyển rất thực tế. Mục tiêu của bạn là để có được an toàn và được các bộ phận của máy sẽ cứu thế giới.