Hungry Little Bear

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thức ăn cho gấu đói loại bỏ các bộ phận hoặc lái xe cơ chế thả mà thức ăn vào miệng.