hunga basic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kết nối các đường ống để nước đạt tắm Hunga, nhấp chuột vào đường ống và xoay nó cho đến khi nó chuyển thành màu xanh.