Hulk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nhân vật trong truyện tranh đang trở lại trong thời trang, bây giờ là đến lượt Hulk. Phá hủy các tòa nhà và tất cả mọi thứ mà đến gần bạn trước khi bạn trở thành một con người.