Hulk Central Smashdown

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhấp vào 'Bỏ qua' nếu bạn không muốn đăng ký để chơi. Hướng dẫn Hulk với con chuột có tính đến nơi mà những kẻ xấu này được ghi trên radar, nhảy qua chúng bằng cách nhấn vào nút bên trái trước khi bạn tấn công.