Hulk Bad Altitude

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hulk đi điên như một con khỉ và quyết định xả stress titanic cho nhảy và tham gia một số ít các kẻ xâm lược UFO trên đường đi. Tốt trị.