hoverbot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý robot này thông qua các màn hình volt thu khác nhau, sử dụng các phím mũi tên và phím cách để nhảy. Trên mỗi màn hình sẽ có đối tượng khác nhau và nền tảng mà cố gắng cản trở sứ mệnh của bạn.