Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hoverbot vào cuộc phiêu lưu khác, lần này phải tìm cách ra khỏi nhà máy và giải phóng các robot làm nô lệ. Thu thập tất cả các volt bạn có thể và xem pin, mà không phải là bạn ra ngoài.