hoverbot 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoverbot vào cuộc phiêu lưu khác, lần này phải tìm cách ra khỏi nhà máy và giải phóng các robot làm nô lệ. Thu thập tất cả các volt bạn có thể và xem pin, mà không phải là bạn ra ngoài.