Hover Havoc

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái thuyền của bạn để cung cấp cho các vòng tròn nhiều lần như bạn có thể và giành chiến thắng trong thuyền của một màu khác. Tôi khuyên bạn redifinas phím.