Hover Bot Arena

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành các mục tiêu của từng màn hình ở chế độ 'Mục tiêu' để mở khóa 'sống còn' chế độ. Di chuyển tàu của bạn với các phím mũi tên, bắn bằng cách nhấn nút chuột trái để tạm dừng trò chơi và sử dụng 'P'.