House of Dead Ninjas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để sử dụng tất cả những kỹ năng ninja để tấn công kẻ thù bạn đi tìm.