Hotel Romance

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cặp đôi này đã ở lại trong một khách sạn rất đặc biệt, đi đến phòng của họ để chuẩn bị cho cuộc hẹn của bạn và nàng tiên ghi chúng vào cái nhìn của họ.