Hotel PinyPon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy mời bạn bè của bạn học bóng bùng nổ trong khách sạn tuyệt vời của bạn và làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu để họ có hạnh phúc và nhận được nhiều điểm.