Hotel Builder

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một đứng tiếp tân, phòng, thang máy và các cơ sở khác cho khách sạn đang hạnh phúc.