Hotdog Hotshot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giành chiến thắng một cuộc thi truyền hình nhận được người bán tốt nhất của con chó nóng ở New York. Chuẩn bị chó nóng và đồ uống càng nhanh càng tốt.