Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Monster Truck lái bánh xe khổng lồ và đốt và mục đích duy nhất của bạn là để tiêu diệt tất cả mọi thứ với bạn đi qua con đường của bạn. Và danh sách các khả năng không phải là ngắn: ô tô khác, trạm xăng nổ, những kẻ xâm lược ngoài hành tinh, và tất cả những gì tưởng tượng ngông cuồng nhất của bạn có thể thụ thai.