Hot Shots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các giữ quả cầu lửa thông qua các đường hầm để giết các con chuồn chuồn có thể, nhưng hãy cẩn thận và không đạt các bức tường bởi vì bạn sẽ mất cuộc sống.