Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Quản lý các giữ quả cầu lửa thông qua các đường hầm để giết các con chuồn chuồn có thể, nhưng hãy cẩn thận và không đạt các bức tường bởi vì bạn sẽ mất cuộc sống.