Hot Shots Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi xe golf của bạn xung quanh những người chơi golf uống theo dõi điền, Mang họ đầu tiên với những người có ánh sáng màu đỏ, sau đó những người màu vàng và cuối cùng là màu xanh lá cây.