Hot Dog Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho các nhà máy xúc xích các loại thịt và sau đó bán trên những con chó nhà hàng nóng họ yêu cầu khách hàng.