Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phục vụ bệnh nhân bệnh viện lấy mỗi bệnh nhân đến bác sĩ thích hợp. Có hai tầng, do đó bạn phải sử dụng thang máy.