Hospital Frenzy

Đang tải trò chơi...
Phục vụ bệnh nhân bệnh viện lấy mỗi bệnh nhân đến bác sĩ thích hợp. Có hai tầng, do đó bạn phải sử dụng thang máy.