Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ bệnh nhân bệnh viện đưa chúng đến bác sĩ mà họ cần. Tiết kiệm cuộc sống trong trường hợp khẩn cấp và thu thập các bệnh đến bằng máy bay trực thăng.